2021 Yılı Faaliyet Raporu

Duyurular

2021 Yılı Faaliyet Raporu

 •  15 Mart 2022 Salı
 •  574 Görüntüleme
 •  Yazdır

 

 

 

 

 

T.C.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

2021 BİRİM FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

Aralık-2021

 

 

 

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

 

 

GUTAM’a ait açık ve kapalı alanlarda bilimsel araştırma projeleri yürütülmekte, öğrencilere yönelik uygulamalar, bitkisel ve hayvansal üretim gerçekleştirilmektedir. 2021 yılında merkeze ait alanlarda 25 adet bilimsel proje yürütülmüştür. Üniversitemizde çalışan 123 personel altyapısı GUTAM tarafından hazırlanan hobi bahçesinden yararlanmıştır.

 

            2021 yılında meyve, sebze ve diğer ürünlerde kalite yüksekliği olduğundan üretimde artış yaşanmıştır.  

 

            2021 yılında Müdürlüğümüze ait döner sermaye işletmesinde sebze fidesi, asma fidanı ürünleri başta olmak üzere KDV dahil 695.736,23 TL gelir elde edilmiştir.

 

            GUTAM’ın en önemli problemlerinin başında sulama ve içme suyu alt yapısının eski/yetersiz olması, işçi yetersizliği, koyunculuk ve yumurta tavukçuluğu ünitelerinin atıl durumda olması çözüm bekleyen sorunlar arasındadır. Pikap tarzı araca ihtiyaç duyulmaktadır.

 

            2020-2021 yıllarında yürütülmek üzere ‘Araştırma Altyapısının İyileştirilmesi’ adlı 738.000,00 TL tutarında alt yapı projesi hazırlanmış ve bu yıl itibariyle tamamlanmıştır. Proje sayesinde Ar-Ge alt yapısında önemli düzeyde iyileşme sağlanmıştır.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Prof. Dr. Naif  GEBOLOĞLU

                                                                                                                                                                                                                                                                                Harcama Yetkilisi

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-GENEL BİLGİLER

 

 

A- Misyon ve Vizyon

 

 

 Misyon

 

Tarımsal faaliyetlerle ilgili tüm alanlarda ortaya çıkan yenilikleri takip ederek uygulamaya aktarmak, bölgesel ve ulusal düzeyde tarımsal problemler için çözümler üretmek, etüt, planlama, araştırma, eğitim çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, akademik birimlerle, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmaktır.

 

Vizyon

Bölgesel ve ulusal düzeyde tarımsal problemler için çözümler üretmek, üretim modelleri/sistemlerinin geliştirilmesi için üreticilere önderlik etmektir.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

T.C. Anayasası ile Rektörlüğümüze tanınan yetkiler çerçevesinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü’nün atamış olduğu, müdür ve müdür yardımcıları görev ve sorumluluk içerisinde görev paylaşımı yaparak Araştırma Merkezinin faaliyetlerini koordineli bir şekilde yürütmektedir.

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler

 

 1. Fiziksel Yapı

 

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi; Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama Alanları, Tarla Bitkileri Araştırma ve Uygulama Alanları, Arıcılık Ünitesi, Balıkçılık Ünitesi, Tavukçuluk Ünitesi, Koyunculuk Ünitesi, Tarım Makinaları Hangarı, Fırın, Kampüs dışı deneme alanları ve ürün satış ofisinden oluşmaktadır. Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri Araştırma ve Uygulama Alanlarının içerisinde 22 adet sera yer almaktadır. Ayrıca deneme alanlarında bir adet idari bina ve Ziraat Fakültesinin içerisinde 2 adet büroda hizmet verilmektedir.  Yemekhane yanında 1 adet satış ofisi bulunmaktadır.

        Toplam deneme alanlarımızın büyüklüğü yaklaşık 315.000,00 m2 'dir. Bu alan içerisinde; seralar, meyve bahçeleri, bahçe bitkileri, tarla bitkileri, su ürünleri ve zootekni (tavukçuluk) deneme alanları yer almaktadır. Araştırma merkezinde yer alan birimlerin kapasiteleri aşağıdaki gibidir.

        - Cam Sera: 6 adet (5x416+108 m2)= 2188 m2

        - Polikarbon Sera: 6 adet (1980+144+85+85+85+391+98 m2)= 2770 m2

- Tül Sera: 8 adet (100+100+80+440+160+100 m2) =1180 m2

       - Plastik Sera: 2 adet (102+102 m2) = 204 m2                  

      - Arıcılık Ünitesi: Deneme alanlarının yanında bulunan 2 adet binada hizmet vermektedir. 120 adet kovan var.

        - Tavukculuk Ünitesi: Yumurta tavukçuluğu, et tavukçuluğu ve kesimhane olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Yumurta tavukçuluğunun kapasitesi 4000 adet ve et tavukçuluğunun kapasitesi ise 1000 adettir.               - Koyunculuk Ünitesi: Kapasitesi yaklaşık 500 adettir. (Atıl durumdadır)

        - Balıkçılık Ünitesi: 500 bin adet yavru alabalık ve 10.000 adet alabalık kapasitesi vardır. 

 

 

Araştırma merkezi birimlerinde bulunan alet ekipman listesi aşağıdaki gibidir.

Arıcılık Ünitesi:

 1. Yeni kovan (Ballıklar dahil) : 63 adet
 2. Çiftleştirme kutusu (Strafor)
 3. Ana Arı ızgarası: 50 adet
 4. Bal süzme makinası: 1 adet
 5. Bal dinlendirme kazanı: 1 adet

Tarım Alet ve Makinaları Hangarı (alet ekipmanların bir kısmı arızalı durumdadır)

 

 1. Traktörler 3 adet ( 2 tanesi 75 BG, 50 BG)
 2. Malç Serme Makinesi (arızalı)
 3. Parsel Hazırlama Makinası
 4. Toprak Burgusu
 5. Toprak frezesi 2 adet ( 1 adet arızalı)
 6. Mısır daneleme makinası
 7. Çizel 2 adet
 8. Universal Ekim Makinası(arızalı)
 9. Balya Makinası(arızalı)
 10. Turbo Atomizör
 11. Tarla Pülverizatörü (400 Litre’lik)
 12. Tarla Pülverizatörü (600 Litre’lik)
 13. Pancar Sökme Pulluğu
 14. Pnömatik anıza ekim makinası
 15. Pancar Yükleme Kepçesi
 16. Sap parçalama makinesi (Arızalı)
 17. Rotatiller 2 adet (çapa makinası)
 18. Tam Otomatik Patates Dikim Makinası
 19. Kendinden motorlu su pompası
 20. Pnömatik Ekim Makinası(Arızalı)
 21. Bahçe Pulluğu (5 gövdeli)
 22. Kulaklı Pulluk (3 gövdeli)
 23. Bahçe Pulluğu (4 gövdeli) (Arızalı)
 24. KulaklıPulluk (4 gövdeli)
 25. Kuyruk milinden tahrikli Su motoru (Arızalı)
 26. Dişli Tırmık
 27. Parsel Ekim Makinası(Arızalı)
 28. Sap döver Harman MakinasıH(Arızalı)
 29. Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinası (Arızalı)
 30. Traktör Ön Yükleyicisi (Arızalı)
 31. Diskli Tırmık (Ofset ve tandem tipi)
 32. Traktör römorku 2 adet (Römork) (3 Tonluk )
 33. Santrifüjlü gübre dağıtma makinası (1 ve 2 diskli)
 34. Selektör
 35. Kültüvatör
 36. Tamburlu çayır biçme makinası
 37. Zega tipi çayır biçme makinası
 38. Patates hasat makinası
 39. Su Tankı (2 Adet) (1’i arızalı)
 40. Gübre donanımlı Çapa Makinesi (Mısır-Pancar) (Arızalı)
 41. Rasyon Hazırlama
 42. Kazayağı

Tavukçuluk Ünitesi (Bu ünitenin bazı kısımları atıl durumdadır)

 1. Tam otomatik 43 x 12 bölmeli yumurtacı tavuk kafesi
 2. Silo (6 tonluk)
 3. Yemlik ve suluk: 120 adet
 4. Tüy yolma makinası
 5. Haşlama kazanı
 6. Tavuk kesim platformu

 

Tablo 1:  Kapalı Alanlarının Dağılımı

Yerleşke Adı

Kapalı Alan (m2)

Toplam (m2)

Üniversite

Maliye Hazinesi

 

Taşlıçiftlik Yerleşkesi

x

-

3300

Ali Şevki Erek

Şehir Yerleşkesi

-

-

-

İlçe Okulları Yerleşkesi

-

-

-

Toplam

 

 

3300

         

 

 

Tablo 2: Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı

Taşlıçiftlik

Yerleşkesi

Şehir Yerleşkesi

İlçeler

Toplam (m2)

Eğitim

 

 

 

 

Sağlık

 

 

 

 

Beslenme

 

 

 

 

Kültür

 

 

 

 

Spor

 

 

 

 

Diğer (idari,tesis,depo,lojman)

X

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Tablo 3: Taşınmazların Dağılımı

 

Yerleşke Adı

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (Arsa-Arazi) (m2)

Toplam (m2)

 Tapulu Taşınmazlar

(Arsa-Arazi)

Tahsisli Taşınmazlar

 Diğer

(Kurum ve Kuruluşlardan Tahsisli olanlar)

Taşlıçiftlik Yerleşkesi

Arazi

 

 

315,00

Sağlık Araş. Ve Uyg.Hastanesi

 

 

 

 

Lojmanlar

 

 

 

 

Devlet Konservatuvarı-Deveciler Hanı

 

 

 

 

Turhal MYO

 

 

 

 

Zile Yerleşkesi

 

 

 

 

Erbaa MYO

 

 

 

 

Niksar MYO

 

 

 

 

Reşadiye MYO

 

 

 

 

Almus MYO

 

 

 

 

Artova MYO

 

 

 

 

Pazar MYO

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

315,00

 

Tablo 4: Mevcut Fiziki Kapalı Alanlar

 

Birimler

Mevcut Fiziki Kapalı Alanlar (m2)

İdari Bina

lar

Eğitim  Alanları

Sosyal Alanlar

Sirkülasyon Alanı

Spor Alanları

Toplam (m2)

Derslik

Laboratu

Var

Kantin    Kafeterya

Lojman

Yurt

Lar

Açık Spor Tesisleri

Kapalı Spor Tesisleri

İç Su Balıkçılık Tesisleri

200

               

200

Arıcılık Geliştirme

100

               

100

Koyunculuk Geliştirme

750

               

750

Koyunculuk Samanlık

250

               

250

Koyunculuk ek bina

100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Hangar (Atolye)

1000

               

1000

Tavukçuluk Geliştirme (Et)

250

               

250

Tavukçuluk Geliştirme (Yumurta)

500

               

500

Tavukçuluk Kesimhane

50

 

 

 

 

 

 

 

 

50

GUTAM İdari Bina

100

               

100

 

Tablo 5 : Mevcut Bilgisayar ve Elektronik Malzeme

 

 

Bilgisayar        :          5

Yazıcı              :          4

Tarayıcı         :          1

Faks                :          1

 

 

 

1.3.2- İdari Personel Hizmet Alanları

 

 

Sayı(adet)

Alan(m2)

Kullanan Sayısı (kişi)

Servis

 

 

 

Çalışma Odası

2

20

3

Toplam

 

 

 

 

1.6- Taşıtlar

Mevcut Taşıtların Cinsi

 

 

Sayı

(Adet)

 

Otomobil

1

Yolcu Taşıma Araçları

-

Yük Taşıma Araçları (Traktör)

3

Toplam

4

 

2- Örgüt Yapısı

 

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Ünitesinin örgütlenme yapısı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine göre belirlenmiştir. Buna göre; Merkezin faaliyetleri, Rektör tarafından atanan Müdür, merkezinin faaliyetlerinin düzgün ve hızlı yürümesi için görevlendirilen müdür yardımcıları ve diğer personel tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

       MÜDÜR

YÖNETİM KURULU

DANIŞMA KURULU

MÜDÜR YARDIMCISI

MÜDÜR YARDIMCISI

- Arıcılık Ünitesi

- Tavukçuluk Ünitesi

- Balıkçılık Ünitesi

- Koyunculuk Ünitesi

- Tarım Makinaları Hangarı

- Satış Bürosu

 

 

 

 

- Kampüs içerisindeki bitkisel üretim alanları

- Kampüs Dışındaki tarım alanları

- Personel İşleri

- Mali işler

-Yazı İşleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

3.1- Yazılımlar

4- İnsan Kaynakları

 

4.6- İdari Personel

 

 

 

 

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

 

Dolu

Boş

Toplam

Genel İdari Hizmetler

 

 

2

Teknik Hizmetleri Sınıfı

 

 

3

Yardımcı Hizmetli

 

 

2

Toplam

 

 

7

 

 

4.7- İdari Personelin Eğitim Durumu

 

İdari Personelin Eğitim Durumu

 

İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans ve Doktora

Kişi Sayısı

 

2

1

4

 

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

İdari Personelin Hizmet Süresi

 

1-3 Yıl

4-6 Yıl

7-10 Yıl

11-15 Yıl

16 -20 Yıl

21-Üzeri

Kişi Sayısı

 

 

1

2

3

1

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

               

4.8- İdari Personelin Hizmet Süreleri                                       

 

4.9- İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı

 

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

 

 21 Yaş Altı

21-25

  Yaş

26-30

 Yaş

31-35

Yaş

36-40

Yaş

41-50

Yaş

51 Yaş

Üzeri

Kişi Sayısı

 

 

1

1

1

2

2

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10- Personelin Cinsiyet Dağılımı

 

 

 

Kadın

Erkek

Toplam

K%

E%

 

 

Akademik Personel

1

 

1

 

 

 

 

İdari Personel

 

6

6

 

 

 

 

Toplam

1

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

4.11- İşçiler

 

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre Sözleşmeli ve Geçici)

 

Dolu

Boş

Toplam

657 sayılı Kanun 4/B ile Çalışan Personel (Döner Sermaye İşletme Md.)

 

 

 

657 sayılı Kanun 4/B ile Çalışan Personel (Rektörlük)

 

 

 

657 sayılı Kanun 4/C ile Çalışan Personel

 

 

 

Sürekli İşçi

 

 

5

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12- Sürekli, Sözleşmeli ve Geçici İşçilerin Hizmet Süreleri

 

Sürekli, Sözleşmeli ve Geçici İşçilerin Hizmet Süreleri

 

 

1-3 Yıl

4-6 Yıl

7-10 Yıl

11-15 Yıl

16 -20 Yıl

21-Üzeri

Kişi Sayısı

2

1

1

1

 

 

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

4.13—Sürekli, Sözleşmeli ve Geçici İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

 

Sürekli, Sözleşmeli ve Geçici İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

 

 21 Yaş Altı

21-25

  Yaş

26-30

 Yaş

31-35

Yaş

36-40

Yaş

41-50

Yaş

51 Yaş 

Üzeri

Kişi Sayısı

 

1

1

 

1

1

1

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 

                Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Merkez Müdürü yetki, görev ve sorumluluğu çerçevesinde, fiziksel ve örgütsel yapı içerisinde, bilgi ve teknolojiyi, tüm akademik ve idari personelin görev ve sorumluluklarını daha verimli kullanmaları yönünde yetki ve kontrol sistemi yönetimi hiyerarşik olarak sürdürülmektedir.

 

 1. İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

 

    Stratejik Amaç                                                       Stratejik Hedef

 

GUTAM araştırma ve deneme alanlarının rehabilitasyonun yapılarak daha verimli ve etkin kullanımının sağlanması

 

Tarımsal araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlayarak destek olmak,

 

Uygulama, staj ve pratiğe yönelik çalışmalara yer, materyal ve hizmet sağlamak,

 

Hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda üretime ayrılan ve/veya gerekirse kiralanan alanlarda, mevcut doğal kaynaklar, sermaye ve iş gücünü kullanarak tarımsal üretim yapmak, tescil denemeleri yürütmek, tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesi gibi faaliyetleri organize etmek,

 

Ürünlerin Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine göre satışını yapmak,

 

Araştırma sonuçlarının üretime aktarılması için gereken yayım ve demonstrasyon çalışmaları yürütmek,

 

 

 

    Stratejik Amaç                                                       Stratejik Hedef

 

Bilimsel araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılması amacıyla faaliyetler gerçekleştirmek

 

Üretim modelleri/sistemlerinin geliştirilmesi için üreticilere önderlik etmek,

 

Araştırma sonuçlarının patente dönüştürülmesi ve elde edilecek damızlık, tohumluk ve benzeri üretim materyalinin tescili konularında araştırıcılara destek sağlamak,

 

Eğitim-öğretim ve uygulama hizmetlerini desteklemek,

 

Kamu ve özel kuruluşlarda görev alan teknik personel ve çiftçiler için kurs, seminer ve çalışma toplantıları ve benzeri faaliyetleri yapmak,

 

Tarımsal danışmanlık ve proje hazırlama konularında organizasyonlar yapmak,

 

 

 

 

 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

 

Tarımsal araştırma projeleri, uygulama, staj ve pratiğe yönelik çalışmalar için yer, materyal ve hizmet sağlayarak destek olmak, bölgesel ve ulusal problemlere çözümler üretmek ve ürünlerin Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine göre satışını yapmaktır.

 

 

 

 1. Mali Bilgiler

 

1.1-Bütçe Giderleri

 

2021

BÜTÇE

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

2021

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GER

ÇEK. ORANI

TL

TL

%

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

 

 

 

01 - PERSONEL GİDERLERİ

 

 

 

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

 

 

 

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

34.000,00

33.406,06

98,2

05 - CARİ TRANSFERLER

 

 

 

06 - SERMAYE GİDERLERİ

 

 

 

 

 1. Performans Bilgileri

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulama ve araştırma faaliyetlerine alt yapı hazırlamaktadır. Araştırma Merkezimiz birim ve tesislerinde 2021 yılı içerisinde üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim elemanları birçok çalışma yürütmüştür. Ayrıca Ziraat Fakültesi stajyer öğrencilerin teorik ve pratik bilgilerinin artması için uygulama alanlarından faydalanmıştır. Merkezi arazi ve tesislerinde yürütülen projeler aşağıda sunulmuştur.

 

2021 yılı içerisinde üretimi yapılan ürünler ve gelirleri

Ürün adı

Tutar (TL)

Sebze fidesi

314.146,40

Sebzeler: Domates, salatalık, biber, fasulye, patlıcan, brokoli, karnabahar, lahana, kavun, karpuz,mısır,semizotu, dereotu, maydanoz, pul biber,sarı kantaron,patates

31.655.50

Arpa, Fiğ

12.400,76

Canlı Tavuk, Tavuk Eti

22.813,22

Meyve türleri: Elma, nektarin, şeftali, kiraz, dut, ceviz, ayva,üzüm,

30.728,85

Bal, polen

46.172,75

Çicek

370,00

Mantar

9.360,50

Ceviz

6.400,00

Bağcılık : asma fidanı, üzüm

221.688,25

Genel toplam

695.736,23

 

 

 

BİRİMİMİZE AİT SERALAR, AÇIK VE KAPALI ALANLARDA DENEME ÇALIŞMALARI

 

SIRA NO

ARAŞTIRICININ ADI SOYADI

BÖLÜMÜ