Misyon ve Vizyon

Misyon

Tarımsal üretimle ilgili sorunları tespit etmek ve sorunların çözümü için uygulama ve araştırma planlayan öğretim üyelerine imkân sağlamak,

Araştırma sonuçlarının üreticilerle paylaşılmasını sağlamak

Tarımla ilgili eğitim-öğretim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine staj, proje ve tez çalışmalarında destek vermek

Bilimsel araştırma, nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek tarımsal alanda topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek

Tarımla ilgili alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanlarla ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak

Tarımsal araştırmalarda ulusal ve uluslararası işbirliğini artırarak sonuçları uygulamaya aktarabilmek ve nitelikli yayın sayısını artırmak

Vizyon

Tarım alanında yenilikçi uygulamalar yapmak, bilimsel araştırmalara destek olmak ve nitelikli teknik eleman yetiştirmek.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.